Політика приватності та cookie

Ця Політика приватності розроблена з метою затвердження вимог та правил щодо збору, обробки та захисту персональних даних, що збираються та обробляються фізичною особою-підприємцем Сидором Андрієм Петровичем як контролером даних (надалі – «Свічкова мануфактура»).

Згідно з цією Політикою, збір, обробка та захист персональних даних здійснюється на основі таких принципів:
Законність, правомірність і прозорість – персональні дані необхідно опрацьовувати у законний, правомірний і прозорий спосіб щодо суб’єкта даних.
Цільове обмеження – персональні дані необхідно збирати для визначених, чітких і законних цілей і в подальшому не опрацьовувати у спосіб, що є несумісним з такими цілями.
Мінімізація даних – персональні дані необхідно вважати достатніми і відповідними та обмежити їх використання з огляду на цілі опрацювання.
Точність – персональні дані необхідно вважати точними і, за необхідності, оновлювати; необхідно вживати усіх відповідних заходів для того, щоб забезпечити, що неточні персональні дані, зважаючи на цілі їхнього опрацювання, було видалено чи виправлено без затримки,
Обмеження зберігання – персональні дані необхідно зберігати в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних не довше, ніж це є необхідним для цілей їхнього опрацювання.
Цілісність і конфіденційність – персональні дані необхідно опрацьовувати в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованого чи незаконного опрацювання та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.
Підзвітність – як контролер, так і оператор несуть відповідальність за дотримання всіх вищезазначених принципів та повинні бути здатними це довести.

Збір та обробка персональних даних. Суб’єкти даних. Мета збору та обробки персональних даних

Свічкова мануфактура збирає та обробляє персональні дані таких суб’єктів даних:
Відвідувачі веб-сайту/споживач
Свічкова мануфактура використовує файли cookie та інші інструменти для збору інформації, що може бути персональними даними відвідувачів веб-сайту, під час сеансу відвідування веб-сайту https://candles.lviv.ua/.
Використання cookie дозволяє проводити аналітику щодо користування веб-сайтом, робити його більш ефективним та user-friendly, а також оцінити наскільки дієвими є маркетингові кампанії, що проводяться Свічковою мануфактурою.
Інформаційне повідомлення, що з’являється на веб-сайті https://candles.lviv.ua/, запитує згоду щодо збору cookies. В залежності від отримання згоди, cookies збиратимуть або відповідно не збиратимуть інформацію за підсумками відвідування веб-сайту https://candles.lviv.ua/. Детальнішу інформацію про збір файлів можна отримати за наступним посиланням: Інформація про файли cookie

Щодо відвідувачів/споживачів на  https://candles.lviv.ua/ збираються та обробляються такі дані:

 • ім’я, прізвище;
 • компанія (у разі здійснення замовлення корпоративної продукції);
 • електронна пошта, номер телефону;
 • адреса;
 • пароль для доступу до особистого кабінету на веб-сайті;
 • аналітична інформація про виконані дії на веб-сайті.

Персональні дані про користувачів/відвідувачів збираються та зберігаються для вдосконалення послуг, що надаються Свічковою мануфактурою своїм споживачам, а також для:

 • Реєстрації та ідентифікації користувачів на веб-сайті. Персональні дані використовуються для реєстрації та аутентифікації Вас як користувача в Особистому кабінеті на веб-сайті, а також для подальшого вирізнення серед інших користувачів;
 • Швидкого замовлення та доставки товарів. Свічкова мануфактура використовує персональні дані також для прийому та обробки замовлень, платежів, доставки товарів;
 • Вдосконалення надаваних послуг. Персональні дані використовуються для відслідковування та виправлення помилок, та підвищення зручності використання веб-сайту;
 • Надання рекомендацій згідно з вподобаннями користувачів/відвідувачів. Здійснюється для рекомендування, встановлення певних товарів, що можуть зацікавити відвідувача, опираючись на вподобання та досвід використання веб-сайту;
 • Дотримання зобов’язань перед покупцями. Зокрема, для дотримання вказаної цілі Свічкова мануфактура збирає інформацію про адреси покупців для забезпечення наступної доставки товару тощо;
 • Контактування зі споживачами. Свічковою мануфактурою здійснюється щодо замовлень засобами телефонного зв’язку та через електронну пошту, надані при оформленні замовлення/реєстрації в Особистому кабінеті;
 • Реклама. Персональні дані використовуються для відображення оголошень на основі товарів, що можуть бути цікаві користувачам/відвідувачам, на сторонніх ресурсах, наприклад, Facebook, Instagram тощо.

Свічкова мануфактура збирає тільки ті персональні дані, які необхідні для забезпечення нормальної діяльності https://candles.lviv.ua/. Якщо виникне необхідність отримати додаткові відомості, буде проведено відповідний запит про отримання згоди суб’єктів даних перед збором даних.

 • При обробці персональних даних, Свічкова мануфактура, керується однією з наступних підстав обробки персональних даних:
 • виконання договірних зобов’язань;
 • виконання обов’язків, що встановлені законодавством;
 • законні інтереси;
 • згода суб’єкта даних.

Збереження персональних даних та захист персональних даних, що обробляються

Свічкова мануфактура зберігає персональні дані протягом строку, необхідного згідно з конкретною метою, відповідно до якої такі дані збиралися з дотриманням вимог законодавства України та цієї Політики. Строк зберігання персональних даних становить 10 років, якщо інший строк не передбачено застосовуваним законодавством. Такий строк може бути продовжено.
Захист персональних даних здійснюється на всіх стадіях обробки таких даних, зокрема, але не виключно, за допомогою адміністративних та технічних засобів.
В разі втрати чи витоку персональних даних, Свічкова мануфактура бере на себе відповідальність повідомити всіх дотичних суб’єктів даних про таку втрату чи витік даних протягом 72 годин з моменту втрати або витоку. Більше того, Свічкова мануфактура зобов’язується вжити всіх належних заходів, щоб мінімізувати шкоду в такому випадку та відновити попереднє становище максимально швидко.

Права суб’єктів персональних даних

Право на доступ до інформації про збір та обробку персональних даних
Користувачі мають право отримати від Свічкової мануфактури підтвердження факту опрацювання їх персональних даних та право на доступ до опрацьовуваної інформації у разі отримання ствердження. Користувачі мають право отримати перелік особистої інформації, що збирається/опрацьовується за запитом.

Право ознайомлюватися з персональними даними
Суб’єкт даних має право на ознайомлення з персональними даними, які Свічкова мануфактура збирає та обробляє щодо цього суб’єкта.

Право на внесення змін до персональних даних
Суб’єкт даних має право на внесення змін до персональних даних, якщо такі є неточними.

Право на видалення, право бути забутим та право на відкликання згоди
Суб’єкт даних має право на видалення його особистих даних та право бути забутими і може вимагати видалення персональних даних, коли: 1) це більше не є необхідним для цілей, відповідно до яких дані збиралися та оброблялися; 2) суб’єкт даних скасовує згоду; 3) Свічкова мануфактура обробляє персональні дані для прямих маркетингових цілей, а суб’єкт даних заперечує проти цієї обробки; 4) персональні дані були оброблені незаконно; 5) персональні дані мають бути видалені для того, щоб виконати юридичне зобов’язання.
Суб’єкт даних має право відмовитися від однієї мети використання даних без шкоди іншій меті, з якою збираються та використовуються дані.

Право обмежувати або заперечувати обробку персональних даних
Суб’єкт даних має право обмежувати або заперечувати обробку його персональних даних у будь-який час з обґрунтованих причин, що стосуються конкретної ситуації, крім випадків, у яких обробка є вимогою законодавства України. У випадку, коли Свічкова мануфактура отримає запит суб’єкта даних, Свічкова мануфактура припинить обробку або обмежить таку обробку персональних даних. Свічкова мануфактура може відмовити в а такому припиненні або обмеження обробки, якщо існують вагомі законні підстави для обробки або для встановлення, реалізації чи захисту законних вимог.

Право на перенесення даних
Суб’єкт даних має право отримувати персональні дані щодо нього, які він надав Свічковій мануфактурі, а також право на передання цих даних третім особам

Право на заперечення
Суб’єкт даних має право заперечувати проти використання його персональних даних в конкретних цілях.

Право на захист від рішень, що приймаються виключно на автоматизованій основі
Суб’єкт даних має право на захист від рішень, які приймаються виключно на автоматизованій основі. Рішеннями, що прийняті виключно на автоматизованій основі є рішення, що використовують інструменти прийняття рішення без залучення людського фактору, в частині, де результати таких дій мають юридичні або інші істотні наслідки для суб’єкта даних.

Суб’єкти даних мають право, щоб щодо їхніх персональних даних рішення не приймалися, коли:

 • таке рішення ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання;
 • таке рішення спричиняє юридичні або інші істотні наслідки для суб’єкта даних.
 • Цей тип обробки можна виконати, лише якщо це рішення:
 • необхідне для укладення або виконання договору;
 • прямо передбачене законодавством України (наприклад, з метою запобігання шахрайству або ухиленню від сплати податків);
  було прийнятим з такої підстави як пряма згоди суб’єкта даних.

Для реалізації будь-якого права суб’єктові даних слід звернутися на адресу електронної пошти [email protected] або на адресу 79008, місто Львів , вул.Чехова 12/6 з відповідним запитом. Відповідь на такий запит надається у найкоротші строки, але в будь-якому разі не пізніше 1 календарного місяця з дня отримання запиту.

 

 

Відвідуючи веб-сайт https://candles.lviv.ua/ ви погоджуєтесь із Політикою приватності, встановленням і використанням файлів cookie на ваші пристрої з метою покращення використання веб-сайту та вирізнення вас від інших користувачів. 

Ми прагнемо шанувати конфіденційність та безпеку наших клієнтів під час використання веб-сайту інтернет-магазину фізичної особи-підприємця Сидора Андрія Петровича (надалі – «Свічкова мануфактура»). Ця політика щодо файлів cookie пояснює що таке файли cookie, як ми використовуємо файли cookie, ваше право відмовитись від використання файлів cookie та іншу інформацію про файли cookie.

Ми гарантуємо, що при отриманні згоди на встановлення та використання файлів cookie на пристроях, дотримуємось вимог Регламенту про захист даних 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) та e-Privacy Directive.

Що таке файли cookie?

Файл cookieневеликі текстові файли, які зберігаються в браузері Вашого комп’ютера або мобільного телефону після відвідування веб -сайту. Завдяки вказаним файлам, обрані налаштування, зберігаються протягом певного строку, що забезпечує зручне користування веб-сайтом. Отримана інформація слугує інструментом підвищення якості використання веб-сайту.

Свічкова мануфактура на своєму веб-сайті використовує власні файли cookie та файли, що належать третім особам (сторонні файли cookie) та використовуються з аналітичною/рекламною метою, зокрема аналітичні файли Google Analytics, Facebook Pixel.

Свічкова мануфактура використовує файли cookie для маркетингових та рекламних цілей, зокрема для збереження Ваших налаштувань безпечного пошуку, вибору найбільш корисної для вас реклами, відстеження кількості відвідувачів на веб-сайті, оцінки ефективності рекламних кампаній, більш ефективного та user-friendly користування веб-сайтом та забезпечення захисту ваших персональних даних.

Типи використовуваних файли на сайті https://candles.lviv.ua/:

необхідні файли cookie – використовуються для зберігання та ідентифікації унікального ідентифікатора сеансу кожного користувача для керування сеансом на веб-сайті. Такі файли є сесійними та видаляються, коли всі вікна браузера закриті. Якщо користувач не надасть згоду на збір таких cookies, веб-сайт працюватиме з відповідними обмеженнями.

преференційні cookie створюють можливість для веб-сайту зберігати дані, що змінюють зовнішній вигляд та функціонал веб-сайту, такі як мова, країна тощо.

аналітичні файли cookie – є сторонніми файлами та використовуються для підрахунку кількості відвідувачів, сеансів, відстеження інформації про те, як відвідувачі використовують веб-сайт. Отримана інформація є анонімною, генерується під випадковими числами та є базою для формування статистики веб-сайту.

маркетингові cookie створюють можливість аналізувати відвідувачів веб-сайту; їх мета полягає в тому, щоб відображати релевантні та привабливі для окремих користувачів оголошення, що є більш цінними для рекламодавців: 

Назва  Провайдер  Мета  Строк зберігання 
woocommerce_cart_hash WooCommerce  Допомагає WooCommerce визначити, коли змінюється вміст / дані кошика сесія
woocommerce_items_in_cart WooCommerce  Допомагає WooCommerce визначити, коли змінюється вміст / дані кошика сесія
wp_woocommerce_session_ WooCommerce  Містить унікальний код для кожного споживача, щоб знати, де знайти дані про кошик у базі даних для кожного споживача 2 дні
woocommerce_recently_viewed WooCommerce  Вмикає віджети «недавно проглянутого товару» сесія
store_notice[notice id] WooCommerce  Дозволяє споживачам відкликати сповіщення від магазину сесія
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion] WooCommerce  Дозволяє користувачам відхиляти пропозиції магазину, якщо такі увімкнені 2 дні
woocommerce_dismissed_suggestions__[context] WooCommerce  Здійснює обрахунок кількості відхилень, якщо такі доступні 1 місяць
tk_ai WooCommerce  Дозволяє зберігати випадково згенеровані анонімні ідентифікатори. Останні використовуються в інформаційній області (/wp-admin/) для відстежування використання, якщо таке увімкнене сесія
_ga Google Analytics Дозволяє розрізняти користувача 2 роки
_dc_gtm_<property-id> Google Analytics Використовується для регулювання частоти запитів 1 хвилина

 

Подробиці про використання файлів cookie третіми особами ви можете знайти за посиланням:

Ваша згода є необхідною умовою для встановлення файлів cookie, які не є необхідними, а також тих, які покращують роботу цифрових активів Свічкової мануфактури, збираючи тільки узагальнену, анонімну інформацію, яка не дозволяє ідентифікувати Вас як користувача.

Право на відмову від використання файлів cookie.

Кожен користувач має право відкликати згоду на встановлення файлів cookie, обмежити їх використання чи зовсім видалити файли та файли cookie третіх осіб в будь-який зручний час за необхідності. Для відкликання згоди необхідно застосовувати налаштування браузера, з якого здійснюється перегляд веб-сайту. Функція “Довідка” більшості браузерів стане у нагоді для запобігання отримання нових файлів cookie, сповіщення про отримання нового файлу cookie, заблокування файлів cookie. 

Застосування необхідних файлів cookie, гарантує отримання мінімального набору інформації, що дає змогу ідентифікувати вашу особу певним чином.

Також звертаємо вашу увагу на те, що відмова від деяких обов’язкових файлів cookie може призвести до порушення функціоналу нашого ресурсу, обмежить ваш доступ до деяких можливостей та перешкоджатиме вашій ідентифікації. Тому рекомендуємо уважно ознайомлюватись з цілями конкретний файлів перед відмовою у їх застосуванні, що може перешкоджати встановленню індивідуальних налаштувань та суперечитиме вашим інтересам.